C-GAME - Hra s náplňou kariérového poradenstva v meste plnom povolaní

Medzinárodný projekt programu Erasmus+ vytvorila Česká asociácia výchovných poradcov v úzkej spolupráci so Strediskom podpory poradenských služieb Národného vzdelávacieho fondu (ČR).

Ciele projektu

Cieľom projektu je vyvinúť hru pre žiakov posledných ročníkov základných škôl (12-14 ročných). V priebehu výstavby fiktívneho mesta sa žiaci zoznámia s rôznymi povolaniami, ktoré by mohli byť pre nich zaujímavé, rozšíria si povedomie o trhu práce a povzbudí ich to k premýšľaniu o ceste za svojím pracovným uplatnením, s čím taktiež súvisí voľba štúdia po ukončení základnej školy. C-game nie je nástrojom nahradzujúci kariérové poradenstvo a konzultáciu s kariérovým poradcom. Online hra má a bude slúžiť k tomu, aby zábavnou formou pomohla žiakom uvedomiť si ich profesijnú orientáciu a ovplyvniť tak ich budúce kariérové rozhodovanie. Hra C-Game sa bude odohrávať vo virtuálnom meste. Žiaci si budú mesto postupne dopĺňať rôznymi podnikmi, inštitúciami a organizáciami a obsadzovať v nich vypísané voľné pracovné miesta. V priebehu hry bude žiak dostávať jednoduché otázky, z ktorých sa bude postupne skladať jeho záujmový profil. Po získaní dostatočných informácií o záujme žiaka, mu bude systém ponúkať povolanie zodpovedajúce jeho doposiaľ zistenému profilu.

Online hra C-Game bude k dispozícii v českom, slovenskom, anglickom, bulharskom a gréckom jazyku.

Kontakt: Freibergova@nvf.cz

Webové stránky projektu C-Game: https://project.c-game.cz

Webové stránky, na ktorých bude v priebehu roku 2021 umiestnená C-Game: https://www.c-game.cz

Predpokladaný dátum uvedenia C-Game do pilotnej a plnej prevádzky bude v priebehu mája 2021. Záverečná konferencia projektu C-Game bude výchovným a kariérovým poradcom predstavená na záverečnej konferencii projektu C-Game, ktorá je plánovaná v apríli 2022.

 

Pracovné stretnutie všetkých partnerov v Prahe 30.-31.1.2020

Pracovné stretnutie s partnerom K.A.B.A v Martine 27.2.2020

 

Partneri Projektu:

  • Asociácia výchovných poradcov, z.s., ČR
  • Stredisko podpory poradenských služieb Národného vzdelávacieho fondu, o.p.s., ČR
  • K.A.B.A. Slovensko
  • TeCeMko, Slovensko
  • Znam i Moga, Bulharsko
  • ISON Psychotechnika, Grécko

Doba realizácie projektu:

1.12.2019 – 31.5.2022

Kontakt

www.tecemko.sk 911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192 info@tecemko.sk / tecemko@gmail.com