Zúčastnili sme sa seminára - Zrkadlenie vzťahov NUCZV - Národný ústav celoživotného vzdelávania Trenčín

03.12.2016 11:18

Kontakt

www.tecemko.sk 911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192 info@tecemko.sk / tecemko@gmail.com