Projekty vznikajú na základe potrieb cieľovej skupiny mládeže, ďalej na základe podnetov členov nášho občianskeho združenia a z vnútornej potreby sebarealizácie. Naše skúsenosti, pozitívny záujem o zlepšovanie životného štýlu mládeže a záujem o jej rozvoj náš tím vedú k činnostiam spojených s rozvojom TeCeMka.

Každý projekt je uvádzaný individuálne a po nastavení myšou na ikonu - PROJEKTY sa Vám vyrolujú samostatne.

Kontakt

www.tecemko.sk 911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192 info@tecemko.sk / tecemko@gmail.com