PROJEKT SLUŽBY 2021

Projekt realizovaný v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2021 MŠVVaŠ SR

ĎAKUJEME :)

Kontakt

www.tecemko.sk 911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192 info@tecemko.sk / tecemko@gmail.com