Účasť na konferencii: KARIÉROVÉ PORADENSTVO - míľniky, úspechy a výzvy a 20 rokov K.A.B.A. Slovensko v Martine

22.10.2017 18:06

Kontakt

www.tecemko.sk 911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192 info@tecemko.sk / tecemko@gmail.com